ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ

Στην περίπτωση που η συσκευή σας δεν καλύπτεται από την εγγύηση της Samsung, αναλαμβάνουμε την επισκευή της με γνήσια ανταλλακτικά. Μετά από κάθε επισκευή ακολουθεί ποιοτικός έλεγχος ώστε η συσκευή να σας παραδωθεί σε άψογη λειτουργική κατάσταση.

Περιπτώσεις χρεώσεων επισκευών

Στις παρακάτω περιπτώσεις γίνεται εκτός εγγύησης (με χρέωση) επισκευή:

  • Έχουν περάσει 2 χρόνια από την αγορά της συσκευής. Σε αυτή την περίπτωση, έχει “λήξει” το χρονικό διάστημα καλύψης της συσκευής σας από την εγγύηση της Samsung. Αυτό σημαίνει ότι η επισκευή της συσκευής σας θα γίνει με χρέωση, ενώ ταυτόχρονα σας δίνουμε 3-μηνη εγγύηση καλής λειτουργίας ως προς την συγκεκριμένη βλάβη.
  • Η συσκευή έχει χτυπημένα ή οξειδωμένα υλικά. Σύμφωνα με τους όρους εγγύησης της Samsung αν μία συσκευή έχει κάποιο μέρος χτυπημένο (π.χ. την οθόνη) ή σε κάποιο μέρος έχει περάσει υγρασία τότε η αντικατάσταση της γίνεται με επιβάρυνση του πελάτη. Δεδομένου ότι η αντικατάσταση γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά της Samsung, μετά την επισκευή για την συσκευή σας εξακολουθεί να ισχύει η διάρκεια της εγγύησης.
  • Η συσκευή φέρει λογισμικό με εγκεκριμένο από την Samsung. Αν για κάποιο λόγο έχετε “περάσει” στην συσκευή σας κάποιο μη εγκεκριμένο λογισμικό, και με τρόπο διαφορετικό από αυτούς που ορίζει η Samsung (μέσω Kies, FOTA) τότε η συσκευή σας τίθεται εκτός του πλαισίου της εγγύησης και οποιαδήποτε επισκευή γίνεται με επιβάρυνση του πελάτη.